Resurse Umane

Scopul principal al firmei Süvari, în conformitate cu obiectivul său de creştere pe plan intern și internațional, este de a angaja personal care să adopte strategii eficiente de servicii și de administrare. În același timp, compania promite crearea unui context benefic de dezvoltare şi pregatire a personalului, precum şi crearea unor resurse umane, care să adopte viziunea și valorile firmei.

Prioritatea angajaților companiei este sǎ respecte "Principiile de bazǎ” ale companiei Süvari, scopul fiind de a crea concepte de formare standard atât pentru personalul nou recrutat, cât şi pentru personalul existent şi sǎ stabileascǎ sisteme de orientare în carierǎ, precum şi sǎ monitorizeze performanța acestora.

Pentru toate  sistemele de resurse umane realizate în interiorul țǎrii și în strǎinǎtate,se fac studii de punere în aplicare, avându-se grijǎ ca toți angajații companiei sǎ acționeze în conformitate cu principiile eticii şi egalitǎții de şanse.

Perspectiva noastră privind resursele umane este axată pe satisfacția clienților și datoritǎ acestui lucru, pentru toate aceste aplicații, ne propunem să creem o abordare proactivă și o viziune.

 Pri̇nci̇pi̇i̇le de bazǎ ale companiei “Süvari̇”

A avea un punct de vedere pozitiv

İndiferent de situație, trebuie sǎ ne comportăm calm, sǎ privim constructiv lucrurile, nu trebuie sǎ aducem declarații negative; trebuie sǎ căutăm soluții, concentrându-ne asupra situației. Trebuie să ne facem treaba cu drag. Întotdeauna încercăm să câștigăm clienții, încercăm să fim "uniți". Știm că zâmbetul este o mare virtute a omului, de aceea zâmbetul nu trebuie sǎ ne lipseascǎ de pe buze.

A fi modest şi de încredere

Noi ne identificăm cu compania și muncim eficient. Suntem în permanență în concordanțǎ cu ceea ce spunem. La locul de muncǎ respectarea regulilor etice ne face sǎ credem cǎ ne va face mai virtuoși. În loc să cǎutǎm pretexte, dacǎ este necesar, preferăm să ne cerem scuze politicos. Atunci când luăm deciziile, acordăm importanță ideilor echipei noastre: credem în sinceritatea comunicǎrii noastre cu ea, încercând să stabilim o relație de încredere. Știm ca modestia ne echilibrează și ne stimulează în dorința de a ne autodepăși.

A respecta omul şi mediul înconjurǎtor

Compania noastră vede clienții, angajații, furnizorii și prietenii din sectorul industrial ca proprietari de drept ai instituției noastre. Noi credem cǎ,ființele umane, precum şi celelalte viețuitoare, au un scop al existenței, drept urmare, pentru noi este foarte importantă “empatia”. Nu trebuie sǎ uitǎm că trebuie să împărțim bună-dispoziție celorlalți. Trebuie să avem o gândire universalǎ. Toate tipurile de pierderi (timp, bani, materiale, energie) ne afectează negativ atât pe noi, cât și generațiile viitoare. Nu vrem lucruri neplǎcute pentru prietenii noștri. Credem că respectul pentru ființa umanǎ este de a transmite ceea ce știm, de a o asculta atunci când are nevoie, fără un motiv anume.

A vedea clienții noştri ca şi prieteni

Noi vedem clienții, angajații, furnizorii și prietenii din sector, ca proprietari de drept ai instituției noastre. Persoanele care folosesc produsele noastre şi care fac cumpǎrǎturi din magazinul nostru sunt tratate cu bunǎvoințǎ, sinceritate şi sensibilitate, iar ceilalți deținători de drepturi afectați de procesele noastre de afaceri sunt tratați cu aceleași sentimente prietenoase. Ne comportǎm cu grijǎ cu cei care ne înconjoarǎ, încercǎm sǎ înțelegem nevoile lor şi  să acționǎm pentru a le completa. Dorim să facem cunoscutǎ în întreaga lume ospitalitatea şi "Cultura Anatolianǎ", de aceea suntem bucuroși sǎ deservim proprietarii din întreaga lume.

A fi muncitor şi a adǎuga valoare

 În numele integrității instituției noastre, într-un mod disciplinat, fǎrǎ a discrimina datoria pe care o avem, muncim cu entuziasm ca şi în prima zi, străduindu-ne să facem tot ce e mai bine. Pentru a ne îndeplini datoria în cel mai bun mod, continuu va trebui să facem cercetări. În loc să pierdem timpul cu negativisme, trebuie sǎ folosim timp eficient cu acțiuni pozitive. Încercăm să punem în valoare echipa noastrǎ, perfecționându-ne şi reflectând asupra activitǎții noastre.

A fi idealist

Suntem idealişti. Pentru a oferi servicii mai bune, trebuie să ne perfecționǎm în muncǎ permanent. Ne facem treaba la timp și informǎm persoanele implicate .

Nu ezităm să ne asumăm responsabilitatea atunci când vedem deficiențe în domeniul nostru. Lucrăm cu conștiința că micile pierderi și cheltuieli reprezintă începutul pierderilor mari și a cheltuielilor necontrolate. O parte din timpul nostru, ne-o rezervăm pentru cercetarea și planificarea viitorului echipei noastre. Nu compromitem valorile noastre.

A fi inovator

Schimbarea este necesitatea progresului. Nu trebuie sǎ fugim de schimbare, ci trebuie sǎ ne gândim cum să ne adaptăm. Nu trebuie sǎ ne gândim la ceva obişnuit, ci trebuie sǎ ne gândim la ceva diferit, bucurându-ne să producem idei noi, să aplicăm inovații în afacerile noastre, în produse, în abordările de vânzări și în tehnicile de gestionare. Pentru a descoperi noutǎți,trebuie sǎ facem cercetǎri, să citim şi sǎ obținem informații. Trebuie sǎ acționăm dinamic, întotdeauna pregǎtindu-ne pentru următorul pas.

A fi compatibil la munca în echipǎ

Toate unitățile și echipa noastră de conducere a companiei Süvari se considerǎ o singură echipă. Știm că succesul echipei noastre ne va onora, păstrând succesul echipei în fața realizărilor individuale. Credem că ideile pot fi diferite, dar,în numele instituției se poate ajunge la un consens. Știm că lucrul în echipă vine din capacitatea de a acționa împreună, de aceea se acționeazǎ în mod util și corect, se cer păreri, se eliminǎ scuzele din echipǎ, încercând sǎ obținem soluții de la subordonații noștri.

A fi credincios și caritabil

Avem convingerea că credința a ordonat lumea, având efecte pozitive asupra omenirii. Considerăm a fi un câștig și faptul că putem întoarce din câștigul nostru, o parte, înapoi în lume, în țǎri şi pe la oameni. În acest scop, anual se fac planuri şi bugete. În numele viitorului  nostru, credem că acesta este un motiv de existență și o sursă de productivitate.

Procesul de recrutare

Dupǎ anul 1997, Süvari din zi în zi şi-a sporit din ce în ce mai mult calitatea şi capacitatea, propunându-şi sǎ-şi asume locul meritat şi pe piața mondialǎ, mǎrindu-şi totodatǎ conştientizarea brand-ului său și în Turcia. Suntem conștienți de faptul că "angajații instruiți și calificați" sunt cel mai puternic element fundamental care ne va permite să atingem acest obiectiv și să ne diferențiem. Din acest motiv,la selectarea personalului, preferǎm candidații care sǎ se acomodeze uşor culturii şi valorilor companiei, care ne vor asigura continuitatea creşterii companiei noastre. Angajatul nostru preferat este întotdeauna cu zâmbetul pe buze, dornic de a munci, de a învǎța şi de a progresa.

Aplicațiile noastre trimise la anunțurile de pe site-urile de carieră la care suntem membri, precum şi aplicațiile generale ale candidaților, le pǎstrǎm în baza noastră de date. În concordanțǎ cu nevoile noastre de poziționare, invitǎm candidații cu calificǎrile, pregatirea şi experiența pe care o cǎutǎm, la un prim interviu cu resursele umane. Candidații care au trecut cu succes de primul interviu, vor fi invitați la cel de-al doilea interviu, care va avea loc cu managerul sau directorul de departament. Dacǎ este necesar, candidatul poate fi invitat, de asemenea şi la un al treilea interviu.

Efectuǎm un studiu riguros pentru a ne asigura cǎ, candidații care avanseazǎ într-un mod pozitiv, vor fi plasați în pozițiile potrivite.

Oferta salarială pentru poziția și locul vizat pentru candidații care au finalizat cu succes interviurile sunt efectuate de către departamentul de Resurse Umane. Data de începere a muncii pentru candidații care acceptă oferta noastră,este decisǎ împreunǎ.

Planificarea carierei

Planificarea carierei în înțelesul nostru, definește următoarea poziție pe care angajațul o poate atinge în cariera lui, precum şi alte oportunități de carieră, competență tehnică necesară și competențele comportamentale deținute, instruirile care trebuiesc luate pentru următoarele poziții și sprijinirea angajatului în acest cadru.

Credem că , managerii instruiți în compania noastrǎ, vor avea o contribuție imensă la continuitatea succesului nostru, oferindu-le oportunități de carieră în funcție de performanța lor. În plus, pozițiile noastre deschise sunt anunțate în cadrul companiei, angajaților noștri oferindu-li-se diferite oportunități de carieră.

 

În funcție de postul descris, de calificare, cunoştințe şi de experiența necesarǎ, toți angajații noştri, pentru a fi promovați într-o poziție mai superioarǎ şi pentru a reuşi,trebuie sa afle care sunt cerințele poziției vizate.

Pentru magazinele noastre, calificǎrile necesare pentru posturile de Manager sau asistent manager au fost specificate  în cadrul Procedurii de Promovare în  Magazine. Oportunitățile de carieră pentru aceste posturi, sunt susținute prin metode de evaluare și examen. Pentru pozițiile de Manager Regional, împreunǎ cu celelalte etape,se vor desfăşura în cadrul Centrului de Evaluare, programe de instruire de 6 luni.

Dreptul de a obține o poziție superioară pentru angajații noștri are loc în functie de experiențǎ, calificare și în funcție de indicatorii de performanță.

İnstruirea

În concordanță cu viziunea și scopurile viitoare ale companiei noastre, aceasta are ca scop determinarea activităților de instruire și dezvoltare a angajaților noștri pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, aptitudinile, comportamentul și atitudinile lor.

În primul rând, toți membri personalului instruit în compania noastră vizeazǎ sa învețe:

»Valorile noastre

»Cultura noastră

»Istoria noastră

»Viziunea noastră

»Obiectivele noastre viitoare

»Principiile de lucru.

 

Magazinele interne

”Programul de inițiere” este creat în scopul de a obține,în funcție de poziție, instruirea de orientare a fiecarui angajat care își va începe activitatea în magazinele Süvari. Fiecare angajat trebuie să primească această instruire. Pentru a implementa acest program în fiecare regiune ,desfaşurǎm acest program împreunǎ cu Managerii  İnstructori ai magazinului.

Pentru un nou angajat care se alǎturǎ companiei noastre, se publică un anunț intern. În cadrul anunțului,se precizează în care magazin angajatul  își va începe activitatea și în care magazin va fi instruit. Managerul instructor al magazinului nostru, menționat în anunțul nostru, ia legǎtura prin telefon cu noul angajat, invitându-l a doua zi la instruire. Pregatirea este ajustatǎ și datǎ de managerul instructor al magazinului nostru, în conformitate cu poziția fiecǎrui angajat, utilizând "Cartea instructivǎ de inițiere". La sfârșitul instruirii, atât managerul nostru cât și participanții completează formulare de evaluare.

Toți consultanții noștri de vânzări, care lucrează timp de cel puțin 8 luni în cadrul organizației noastre, ar trebui să participe la “Programul de formare a consultantului de vânzări” pregătit pentru primul lor pas în carieră. Consultanții noștri de vânzări care au trecut cu succes acest program de formare, au posibilitatea să devină Asistenți manageri.

Următorul pas pentru asistentii manageri este să treacă cu succes peste "Programul de informare privind administrarea magazinelor și a personalului", pentru a ajunge la poziția Director de magazin.

Managerul de Magazin, la finalizarea cu succes a programului nostru de formare al competențelor manageriale și apoi a programului nostru de formare a managerilor regionali, cu durata de 6 luni, își poate avansa cariera sa, cu un pas înainte.

Pe măsură ce ieşim din etape, desigur cǎ, cursul nostru nu se termină în Managementul Regional. Managerii noștri regionali pot face următorul pas în calitate de director de vânzări, după coordonatorul regional de vânzări, cu realizările, atitudinea și progresele rapide ale acestora.

Magazinele din strǎinǎtate

Toți angajații noştrii care vor lucra înt-o țarǎ nouǎ, unde compania Süvari va deschide magazine noi, vor trece printr-un program de orientare de 1 sǎptǎmânǎ. Acest program va fi acordat fiecărui angajat nou, care se va alătura la noi mai târziu.

De asemenea, avem 6 luni de "Program de formare managerială" care pot fi aplicate atât de persoane din interiorul companiei, cât și de persoane din afara companiei care vizează oportunități de carieră în magazinele noastre interne și internaționale. În acest fel, nevoile de resurse umane care pot apărea, pot fi susținute și din Turcia.

Fiecare candidat care îndeplinește criteriile solicitate, va învăța prin cursuri online, de la A la Z despre magazinele Süvari și despre conducerea magazinelor într-un mod teoretic și practic. Prietenii noștri care au reușit la sfârşitul acestei educații, bazate pe 35% teorie și 65% practicǎ, vor începe să lucreze timp de 6 luni, în poziții corespunzătoare în țările sau orașele vǎzute. În cele din urmă, performanța lor în cele 6 luni, informeazǎ oficial despre rezultatele avute la locul de muncǎ.

Sediul principal

Avem, de asemenea, o pregătire de orientare în companie pentru fiecare angajat nou care ni se alătură. În plus, în prezent, desfășurăm un proces complex, nu numai în clădirea sediului principal, ci și în interiorul magazinelor.

Calendarele de pregătire sunt create pentru fiecare angajat cu analiza nevoilor efectuate la sfârșitul anului și a hărților de competență. Calendarele sunt grupate sub trei grupe principale:

»Dezvoltarea personală

»Dezvoltare Profesională

»Dezvoltarea Managerială

Aceste cursuri se desfășoară prin participarea cursanților la cursuri indoor, outdoor sau prin învățământ online.

Managementul salariilor și facilitățile sociale

Pe baza studiilor privind salariile pe piață, aranjăm salariile angajaților noștri pentru pozițiile pe care le dețin, pe baza principiului "Venitului total mediu pe economie". De asemenea, oferim o salarizare variabilă în pachetul total de venituri, care se acordă pentru performanța indicată de angajat. În același timp, oferim:

»bonuri de masă pentru angajații cu normă întreagă

» bonusare variabilă, în funcție de performanțe

»Maşinǎ, linie telefonică mobilă, notebook și acces la internet mobil (variazǎ ın funcție de poziție)

»Programul nostru de lucru este de 5 zile pe săptămână, luni-vineri, între orele 09:00 și 18:00.

 

Filters
Sort
display